سیاسی . اجتماعی . فرهنگی . اقتصادی . ورزشي

آگهی آزمون استخدامی شهرداری‌های جدیدالتاسیس استان آذربایجان شرقی

آگهی آزمون استخدامی شهرداری‌های جدیدالتاسیس استان آذربایجان شرقی

استانداري آذربايجان‌شرقي برای تأمين نيروي انساني شهرداريهاي آچاچی-تيمورلو- جوان قلعه – خواجه –کوزه کنان –مبارک شهرو وايقان استان آذربايجان شرقی از محل سهميه استخدامی  شماره 188814/92/220مورخ 14/11/92 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و مصوبه شماره 35030مورخ 17/12/92شورای توسعه مديريت وسرمايه انسانی شهرداريها ودهياريهای کشور,در نظر دارد افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندی های تخصصي, علمی , مصاحبه و گزينش به صورت پيماني برای خدمت در شهرهای فوق الذکر استان به شرح ذيل استخدام ‌نمايد.

 

رديف

رشته شغلي

محل جغرافيايی خدمت

تعداد

جنسيت

شرايط احراز

1             

حسابدار

تيمورلو-جوانقلعه-

هرکدام 1 نفر

2 نفر

مرد وزن

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق‌ليسانس در رشته‌ تحصيلی حسابداری (کليه گرايشها)

2             

كارشناس شهرسازي

کوزه کنان

1 نفر

1نفر

مرد

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق‌ليسانس دريكي از رشته‌هاي تحصيلي شهرسازي، برنامه‌ريزي  شهري و منطقه‌اي،مديريت شهری, برنامه ريزی منطقه ای ,طراحی شهری,مهندسی شهرسازی, جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

3             

كارشناس محيط زيست

آچاچی-تيمورلو- جوانقلعه- خواجه- مبارک شهر هرکدام 1 نفر

5 نفر

مرد

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يکی از رشته های تحصيلی مهندسی محيط زيست (گرايش ارزيابی وآمايش سرزمين ,مهندسي طراحی  محيط زيست )- محيط زيست (گرايش برنامه ريزی) برنامه ريزی مديريت وآموزش محيط زيست-طراحی محيط زيست,مهندسي عمران گرايش محيط زيست ,مهندسي منابع طبيعی گرايش محيط زيست,مهندسي فضای سبز,مهندسی کشاورزی(گرايش باغبانی),معماری منظر

4             

كاردان روابط عمومي

کوزه کنان 1 نفر

1 نفر

مرد

دارا بودن مدرک تحصيلی فوق ديپلم يا ليسانس در يکی از رشته های امور فرهنگي، مديريت امور فرهنگی- رشته علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي)،ارتباطات علوم اجتماعی- مديريت دولتي,روابط عمومی  آشنايی به زبان انگليسی

5             

راننده وسايط نقليه تندروی سنگين برای تصدی پست آتش نشان راننده

آچاچی-جوانقلعه -کوزه کنان- مبارک شهر-وايقان هرکدام 1نفر

5 نفر

مرد

دارا بودن گواهينامه پايان تحصيلات کامل متوسطه-دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در يکی از رشته های مديريت عمليات امداد وسوانح,مديريت عمليات امداد ونجات,مديريت امور امداد,ايمنی وآتش نشانی,مديريت عمليات حريق وحوادث,پيشگيری وايمنی در برابرحريق وحوادث اطفاء حريق,امداد ونجات,بهداشت حرفه ای

**دارا بودن گواهينامه رانندگی پايه يک برای داوطلبين اين رشته شغلی الزامی است.

6             

آتش نشان

آچاچی 1نفر

1نفر

مرد

دارا  بودن گواهينامه پايان تحصيلات کامل متوسطه-دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در يکی از رشته های مديريت عمليات امداد وسوانح,مديريت عمليات امداد ونجات,مديريت امور امداد,ايمنی وآتش نشانی,مديريت عمليات حريق وحوادث,پيشگيری وايمنی در برابرحريق وحوادث اطفاء حريق,امداد ونجات,بهداشت حرفه ای

**دارا بودن گواهينامه رانندگی پايه دو برای داوطلبين اين رشته شغلی الزامی است.

7             

کارشناس تحليل گر سيستمها

آچاچی-جوانقلعه مبارک شهر هرکدام 1نفر

3نفر

مرد وزن

دارابودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يکی از رشته های تحصيلی مهندسی کامپيوتر (کليه گرايشها)ومهندسي فن آوری اطلاعات,مهندسي صنايع(کليه کرايشها)

8             

کارشناس               امور اداری

کوزه کنان 1نفر

1نفر

مرد وزن

دارا بودن مدرک تحصيلی ليسانس ,فوق ليسانس يا دکترا در يکی از رشته های مديريت دولتی,مدِیريت اجرايی,مديريت اداری,امور اداری ومديريت,معارف اسلامی ومديريت گرايش(مالی ,صنعتی,بازرگانی)-مديريت سيستم وبهره وری,برنامه ريزی وتحليل سيستمها

9             

مسئول خدمات

مالی

کوزه کنان-وايقان هرکدام  1نفر

2نفر

مرد

دار بودن گواهينامه فوق ديپلم یا لیسانس در رشته تحصيلی امورمالی و حسابداری(کليه گرايشها)

10          

مهندسي راه       وساختمان

تيمورلو-خواجه- مبارک شهرهرکدام 1نفر

3نفر

مرد

دارابودن دانشنامه ليسانس يافوق ليسانس در يکی ازرشته های  تحصيلی مهندسی عمران (گرايش مهندسی ومديريت ساخت,گرايش سازه,گرايش سيستمهای اطلاعات جغرافيايی,عمران),مديريت پروژه وساخت,طراحي محيط

شرایط استخدام در ادامه مطلب

 


 
[ادامه مطلب ...]

ورزش عجب شیرشروع مسابقات لیگ فوتبال عجب شیر

http://www.xum.ir/images/2014/08/21/_0c596.jpg

هفته اول لیگ فوتبال عجب شیر روز پنجشنبه با بازی بین تیمهای آذرتان خضرلو و دهیاری گلتپه آغاز شد.

در این دیدار تیم آذرتان خضرلو توانست با نتیجه 3 بر 0 بازی را به نفع خود تمام کند گلهای تیم آذرتان را        یاشار چهره گشا- حسین اسدی(گل به خودی) - احسان غلامی به ثمر رساندند

 

گزارش تصویری از مسابقه در ادامه مطلب


 
[ادامه مطلب ...]

جلسه توجیهی آموزش دهندگان دوره های سوادآموزی وتحکیم در دبیرستان نمونه تربیت شهرستان عجب شیر

دراجرای سیاستهای سازمانی واستانی نهضت سوادآموزی به منظور افزایش توانمندیهای آموزش دهنده گان دوره آموزشی وتوجیهی برای 58نفر در شهرستان عجبشیر برگزارگردید واز جلسه توجیهی آقای فتحی رئیس اد اره ساماندهی آموزشهای داوطلبانه و واگذاریها وآقای اجاقی کارشناس سوادآموزی استان ومدیر آموزش وپرورش شهرستان بازدید، ودر رابطه با مسائل سوادآموزی مطالبی را برای آموزش دهندگان بیان نمودند


انتخاب استاد واحد عجب شیر به عنوان نماینده ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در هیات نظارت بر تشکل های

 parval

طی حمکی از سوی مشاور ریاست دانشگاه و مدیر کل تشکلهای اسلامی و سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، نماینده ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در هیات نظارت بر تشکل های دانشجویی استان آذربایج انشرقی معرفی شد.

دکتر علی قدمیاری طی حکمی امیر پروال از اساتید گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر را به عنوان  نماینده ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در هیات نظارت بر تشکل های دانشجویی استان آذربایجان شرقی منصوب نمود.

در حکم مدیر کل تشکلهای اسلامی و سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی به امیر پروال آمده: به استناد بند ج ماده 4 آیین نامه تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاهیان مصوب جلسه 448 مورخ 9/6/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا بر موافقت و تفویض اختیار صورت گرفته از سوی دکتر حمید میرزاده ریاست محترم دانشگاه به اینجانب، به موجب این حکم به عنوان نماینده ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در هیات نظارت بر تشکل های دانشجویی استان آذربایجان شرقی منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف مربوطه (بر اساس میثاق نامه و شرح وظایف پیوست) موفق و موید باشید. 


تصادف

تصادف

در محور عجب‌شیر- خضرلو

تصادف تریلی و روا 2 کشته برجای گذاشت.

حبیب حسینقلی‌زاده امروز زمان حادثه را ساعاتی پیش اعلام کرد و اظهار کرد: این حادثه 8.20 دقیقه صبح امروز در مسیر عجب‌شیر- خضرلو اتفاق افتاده است.

وی تصریح کرد: اورژانس عجب‌شیر برای انتقال اجساد و مصدومان به مراکز مربوطه به محل حادثه اعزام شده بود.

حسینقلی‌زاده بار دیگر دقت در رانندگی و توجه به قوانین و مقررات را متضمن سلامتی رانندگان دانست و گفت: رانندگان با رعایت قوانین نه تنها سلامت خود و سرنشینان را تضمین می‌کنند، بلکه سلامتی سایر رانندگان نیز بسته به رعایت قوانین از سوی تک تک ماست.


پیدا کنید پرتقال فروش را!!

پیدا کنید پرتقال فروش را!!

 

شاید این روزها داغترین سوژه انتقادی شهروندان عجب شیری و تمامی کسانی که ازجاده جلوی شهرک میلاد می گذرند، وضعیت نابسامان آن و کنکاش در خصوص عوامل بروز آن می باشد.

اینکه کدام اداره وبا مسئولیت چه کسی موجب گردیده تا هشتصد میلیون تومان بودجه ناقابل که صرف آنجا گردیده چنین به خاک مالیده شده و نتیجه به دست آمده هم در عرض یکسال خودنمایی کرده خود مثنوی هفتاد من کاغذ است.

این ماجرا یواش یواش در بین مردم حالت عادی به خود میگرفت که یک دفعه یکی از عواملش خودنمایی کرد.زیاد لازم به توضیح نیست فقط این را بدانید که عکسهای فوق روز جمعه 24 مرداد ماه 1393 از جاده جلوی شهرک میلاد تهیه شده و فاضلاب هایی است که عرصه را در لوله ها بر خود تنگ دیده و جهت برون رفت از فشارهای وارده و نیزتماشای این جاده منحصر به فرد بیرون آمده و بوی شان برای ساکنان آن محلات و نیز رانندگانی که در حال گذر هستند مشمئز کننده و آزار دهنده شده است.

نکند به مانند شهردار شهر عجب شیر،کسی مشکل این پروژه را غیر استاندارد بودن و وجود لوله آب فاضلاب در این مسیر ترانزیتی و نفوذ آبها به سطح زیر سازی آسفالت و جمع شدن و نشست زیرسازی و آسفالت انجام گرفته بداند.!!!

http://www.xum.ir/images/2014/08/16/DSC00149.jpg

http://www.xum.ir/images/2014/08/16/DSC00151.jpg

 


خبرنگاران ویژه!!!

خبرنگاران ویژه!!!

دهها تن از خبرنگاران شهرستان مراغه و دو نفر از خبرنگاران عجب شیر ، روز چهارشنبه 22مرداد به مناسبت روز خبرنگار،به عنوان مهمان در جایگاه مهمانان مجلس شورای اسلامی حضور یافته و بعد از اتمام جلسه صحن علنی،در نمازخانه مجلس با رییس مجلس عکس یادگاری گرفتند.

اینکه از شهرستان عجب شیر با وجود مطبوعات و رسانه های نوشتاری و مجازی زیاد،دو نفر از نور( ...)به این دیدار دعوت شده بودند بیانگر اینست که یا آقای دواتگری با سایر رسانه ها ارتباط ضعیفی دارند و یا ارتباط  آن دونفر خیلی قوی است.!!!

http://www.xum.ir/images/2014/08/15/10602689_555470387908899_1179990670_n.jpg


امام جمعه عجب شیر: آزادگان ذخایر و گنجینه های انقلاب اسلامی هستند

 

حجت الاسلام محمود شربیانی در خطبه های این هفته شهرستان با اشاره به 26 مرداد سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، افزود: آمریکا و استکبار جهانی به برکت وجود ایستادگی و جان فشانی آزادگان، شهدا و جانبازان در برابر دشمنان ایران اسلامی شکست خوردند.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون در برابر تمام توطئه ها ایستادگی کرده، اظهار کرد: به برکت وجود ذخایر ارزشمندی همچون آزادگان هیچ نیرویی نمی تواند بنای مستحکم نظام را تهدید کند.

امام جمعه عجب شیر همچنین با اشاره به 28 مرداد سالروز کودتای آمریکایی - انگلیسی سال 1332 ادامه داد: با مرور تاریخ و اتفاقات آن زمان باید متوجه شویم که شعار جدایی دین از سیاست توطئه دشمن علیه حاکمیت اسلامی است.

حجت الاسلام شربیانی گفت: در حاکمیت اسلامی دین با سیاست و سیاست با دین پیوندی ناگسستنی دارد.


چاپ مقاله محقق دانشگاه آزاد اسلامی عجب‌شیر در مجله معتبر علمی با نمایه ISI

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، این مقاله ISI از سوی دکتر بهنام شادی دیزجی استاد مدعو گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر با عنوان «بررسی رابطه بین خود انضباطی و سطوح بهره وری کارکنان در یک شرکت تولیدی» در این مجله معتبر بین‌المللی منتشر شد.

شادی دیزجی درباره این مقاله به خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین خودانضباطی کارکنان و سطوح بهره وری آنان در شرکت تراکتورسازی تبریز است، این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی استT زیرا علاوه بر توصیف وضع موجود به آزمون فرضیات بر حسب روابط مبتنی بر پیش بینی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون می‌پردازد.

این استاد دانشگاه افزود: جامعه آماری این تحقیق شامل 219 نفر از کارکنان شرکت تراکتور سازی تبریز است، برای جمع آوری داده‌های این تحقیق از پرسشنامه خود ساخته محقق پس از اطمینان از پایایی بالای آن استفاده شده است که در ‌‌نهایت داده‌ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. در بخش آمار توصیفی داده‌ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار، واریانس، بیشترین و کمترین مقدار و در بخش آمار استنباطی داده‌ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

 شادی تصریح کرد: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها بیانگر این است که رابطه معناداری بین خودانضباطی کارکنان و سطوح بهره وری آن‌ها در شرکت تراکتور سازی تبریز وجود دارد.

وی این مقاله را با همکاری دکتر داوود ابراهیم اوغلو از اعضای هیأت علمی دانشگاه استانبول ترکیه به رشته تحریر درآورده و تاکنون بیش از 38 مقاله آی اس آی و علمی پژوهشی از وی درمجلات معتبر و همایش‌های داخلی و خارجی چاپ و ارائه شده و همچنین کتابی با عنوان بازاریابی و مدیریت بازار از تألیفات شادی دیزجی در نوبت چاپ است.


نابغه فوتبال عجب شیر

نابغه فوتبال عجب شیر

 http://www.xum.ir/images/2014/08/13/IMG_4397.jpg
 
 نیما شجاعی متولد 26 اسفند ۸2 شهرستان عجب شیر است و تا چند روز دیگر پشت نیمکت کلاس پنجم دبستان خواهد نشست. او از شش سالگی به مدرسه فوتبال می‌رود و از همان روزها هم به قدری استعداد نشان داده که تعجب و تحسین دیگران را در پی داشته است.

جا دارد مسئولین جدید هیئت فوتبال شهرستان عجب شیر در شناسایی،استعداد یابی وبکارگیری افرادی همچون نیما نهایت سعی خود را داشته و از وی و افرادی مثل او حمایت لازم را بنمایند.

http://www.xum.ir/images/2014/08/13/IMG_4429.jpg


مطالب قدیمی‌تر